Thinkphp开发的贷款和超市平台源码,一键推广所有金融**产品+带三级分销

成品免费代理推广享三级分销佣金,Thinkphp开发的贷款和超市平台源码,一键推广所有金融**产品
安装说明:
测试环境:Linux宝塔面板
apache2.4+ php5.4+ mysql5.6
1:修改数据库配置/My/Home/Conf/config.php
2:导入数据库文件
3:后台地址/Log/login.html  后台账户:admin       密码:123456

1c7b1-005BYqpgly1g0u4uiuangj30ae08o43n.jpg

b5677-005BYqpgly1g0u4uq1qxlj30eh0jbjwy.jpg

[rihide]下载地址:https://pan.baidu.com/s/13a9vS81Cdcd-h0Sge6YqUg

提取码:3b5a
[/rihide]

原文链接:https://ivmer.com/10820.html,转载请注明出处。
0

评论0

请先

  • 在线客服
  • 升级墨客
  • 全屏浏览
  • 夜间模式
  • 繁简切换
  • 返回顶部
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

Warning: error_log(/www/wwwroot/www.ivmer.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-0915.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.ivmer.com/wp-content/plugins/spider-analyser/spider.class.php on line 3014